Unverified Commit a314b593 authored by Florian Eckert's avatar Florian Eckert Committed by GitHub
Browse files

Merge pull request #4426 from weblate/weblate-openwrt-luci

Translations update from Weblate
parents 96bb528c ffa5c867
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2020-08-18 20:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Net <marcin.net@linux.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/openwrt/"
"luciapplicationsadblock/pl/>\n"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/dnsreport.js:257
msgid "Action"
......@@ -46,7 +46,7 @@ msgstr "Dodaj tę (pod-)domenę do Twojej lokalnej białej listy."
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:414
msgid "Additional Jail Blocklist"
msgstr "Dodatkowa lista zablokowanych"
msgstr "Dodatkowa lista blokująca"
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:269
msgid "Additional Settings"
......@@ -113,7 +113,7 @@ msgstr "Zablokowane domeny"
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:358
msgid "Blocklist Backup"
msgstr "Kopia zapasowa listy zablokowanych"
msgstr "Kopia zapasowa list blokujących"
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/dnsreport.js:81
msgid "Blocklist Query"
......@@ -181,8 +181,8 @@ msgid ""
"Create compressed blocklist backups, they will be used in case of download "
"errors or during startup."
msgstr ""
"Tworzenie skompresowanych kopii zapasowych listy zablokowanych, będą one "
"używane w przypadku błędów pobierania lub podczas uruchamiania."
"Tworzenie skompresowanej kopii zapasowej list, będzie używana w przypadku "
"błędów pobierania lub podczas startu."
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:219
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:381
......@@ -684,8 +684,8 @@ msgid ""
"Target directory for blocklist backups. Default is '/tmp', please use "
"preferably an usb stick or another local disk."
msgstr ""
"Katalog docelowy dla kopii zapasowych listy zablokowanych. Domyślnie jest to "
"'/tmp', użyj najlepiej pamięci USB lub innego dysku lokalnego."
"Katalog docelowy dla kopii zapasowej list. Domyślnie jest to '/tmp', użyj "
"najlepiej pamięci USB lub innego dysku."
#: applications/luci-app-adblock/htdocs/luci-static/resources/view/adblock/overview.js:390
msgid "Target directory for the generated blocklist 'adb_list.overall'."
......
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2020-08-04 18:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 17:36+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language-Team: Portuguese <https://hosted.weblate.org/projects/openwrt/"
"luciapplicationsdockerman/pt/>\n"
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:604
msgid "A list of kernel capabilities to add to the container"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr "Uma lista dos recursos do kernel que serão adicionados ao contentor"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/containers.lua:181
msgid "Add"
msgstr ""
msgstr "Adicionar"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:580
msgid "Add host device to the container"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Disponível"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:39
msgid "Base device"
msgstr ""
msgstr "Aparelho base"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:538
msgid "Bind Mount(-v)"
......@@ -78,11 +78,11 @@ msgstr ""
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:51
msgid "Bridge (Support direct communication between MAC VLANs)"
msgstr ""
msgstr "Ponte (Suporte direto para a comunicação entre VLANs MAC)"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:34
msgid "Bridge device"
msgstr ""
msgstr "Aparelho ponte"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:603
msgid "CAP-ADD(--cap-add)"
......@@ -354,7 +354,7 @@ msgstr "ID"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:36
msgid "IP VLAN"
msgstr ""
msgstr "VLAN IP"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:101
msgid "IP range"
......@@ -435,11 +435,11 @@ msgstr "Matar"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:60
msgid "L2 bridge"
msgstr ""
msgstr "Ponte L2"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:61
msgid "L3 bridge"
msgstr ""
msgstr "Ponte L3"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/container.lua:349
msgid "Links"
......@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "Registos"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:35
msgid "MAC VLAN"
msgstr ""
msgstr "VLAN MAC"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/container.lua:579
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:629
......@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr ""
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:47
msgid "Mode"
msgstr ""
msgstr "Modo"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/volumes.lua:90
msgid "Mount Point"
......@@ -519,7 +519,7 @@ msgstr "Nome"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:29
msgid "Name of the network that can be selected during container creation"
msgstr ""
msgstr "Nome da rede que pode ser selecionada durante a criação dos contentores"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/container.lua:384
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/container.lua:518
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr "Opções"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:37
msgid "Overlay network"
msgstr ""
msgstr "Rede de sobreposição"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/controller/dockerman.lua:15
msgid "Overview"
......@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Pai da Interface"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:54
msgid "Pass-through (Mirror physical device to single MAC VLAN)"
msgstr ""
msgstr "Pass-through (Espelhar o aparelho físico para um único MAC VLAN)"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/view/dockerman/container_file.htm:7
msgid "Path"
......@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr "Portas"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:52
msgid "Private (Prevent communication between MAC VLANs)"
msgstr ""
msgstr "Privado (Impede a comunicação entre VLANs MAC)"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newcontainer.lua:489
msgid "Privileged"
......@@ -852,7 +852,7 @@ msgstr "Utilizador(-u)"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/newnetwork.lua:53
msgid "VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator)"
msgstr ""
msgstr "VEPA (Agregador virtual de portas Ethernet)"
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/controller/dockerman.lua:38
#: applications/luci-app-dockerman/luasrc/model/cbi/dockerman/volumes.lua:73
......
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2020-08-18 20:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Net <marcin.net@linux.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/openwrt/"
"luciapplicationssimple-adblock/pl/>\n"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#: applications/luci-app-simple-adblock/luasrc/model/cbi/simple-adblock.lua:217
msgid "%s Error: %s"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Dozwolone domeny"
#: applications/luci-app-simple-adblock/luasrc/model/cbi/simple-adblock.lua:323
msgid "Allowed and Blocked Lists Management"
msgstr "Zarządzanie listami dozwolonymi i zablokowanymi"
msgstr "Zarządzanie listami dozwolonych i blokujących"
#: applications/luci-app-simple-adblock/luasrc/model/cbi/simple-adblock.lua:312
msgid ""
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: LuCI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-01 02:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Net <marcin.net@linux.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/openwrt/luci/pl/>"
"\n"
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.1-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#: modules/luci-mod-network/htdocs/luci-static/resources/view/network/interfaces.js:929
msgid "%.1f dB"
......@@ -1586,7 +1586,7 @@ msgid ""
"servers to clients."
msgstr ""
"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
"\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
"\" które są rozgłaszane na serwery DNS klientów."
#: modules/luci-base/htdocs/luci-static/resources/form.js:2237
#: modules/luci-base/htdocs/luci-static/resources/form.js:2662
......@@ -1911,8 +1911,8 @@ msgid ""
"Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
"having static leases will be served."
msgstr ""
"Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
"klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
"Rezerwuje adresy DHCP klientów. Jeśli wyłączone tylko klienci posiadający "
"stałe dzierżawy będą obsłużeni."
#: protocols/luci-proto-ipv6/htdocs/luci-static/resources/protocol/map.js:67
msgid "EA-bits length"
......@@ -5853,10 +5853,9 @@ msgid ""
"on regulatory requirements and wireless usage, the actual transmit power may "
"be reduced by the driver."
msgstr ""
"Określa maksymalną moc nadawania, z której może korzystać radio "
"bezprzewodowe. W zależności od wymagań regulacyjnych i użycia sieci "
"bezprzewodowej, faktyczna moc transmisji może zostać zmniejszona przez "
"sterownik."
"Określa maksymalną moc nadawania, z której może korzystać radio. W "
"zależności od wymagań regulacyjnych i użycia sieci bezprzewodowej, faktyczna "
"moc transmisji może zostać zmniejszona przez sterownik."
#: protocols/luci-proto-bonding/htdocs/luci-static/resources/protocol/bonding.js:236
msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment